26. september 2018
  |  Logg inn

          Den Evang. Lutherske Frikirke
Mannskoret

Frikirkens Mannskor.

Koret ble stiftet i 1932 og består i sitt åttiende år av 10 sangere, men vi har plass til flere
Vi øver hver annen tirsdag i Frikika, sang, mat og åndellig fellesskap. Vi synger med på
møter og andre steder vi blir invitert. 
DU er velkommen til å være med-

Kontakt:  Jarle Honningdal
                 Tlf.    70155612. mob.  47170744