26. september 2018
  |  Logg inn

          Den Evang. Lutherske Frikirke
Enter Title
Ålesund Frikirke

Adresse:  Storgata 22
               6002 Ålesund
Send e-post
[email protected]

 
  Pastor:
              Svein Walter Aase


Mob: 411 48 473


 
 
 
Diakon:
              Hilde Honningdal


Tlf:   70125516


Send E-post 
  
Leder e-råd:
              Dagfinn Vikås


Mob: 901 63 613

Send E-post 
  Gavekonto:
39003465881