26. september 2018
  |  Logg inn

          Den Evang. Lutherske Frikirke
Onsdagsgjengen

 Onsdagsgjengen startet opp i 1989 med faste møter, og samles hver onsdag gjennom hele året bortsett fra 2 mnd. sommerferie.
 Samlingene er åpne for alle, og det er lav dørstokk og høyt under taket.
 Vi arrangerer påskefester, og jule- og nyttårsfester med forskjellige innslag.
 Osdagsgjengen har eget musikklag Onsdagsmusikken, med 15-20 sangere, som deltar på alle møter. Den blir også brukt på menighetens møter og endel andre forsamlinger.

 Møtene starter kl. 19.00. Det er i snitt ca 50 mennesker tilstede på møtene, der vi legger vekt på at Jesus og det enkelte menneske kommer i sentrum. På møtene er det mye sang og musikk, andakt,vitnespyrd, og ikke minst herlige snitter som det blir satt stor pris på.Det sosiale samværet er en viktig del. En liten utlodning dekker utgiftene og gir tilskudd til menigheten.