26. september 2018
  |  Logg inn

          Den Evang. Lutherske Frikirke
Enter Title
 

TABITA  misjonsforening ble startet 14.09.79

Vi har møte annenhver tirsdag. Dette er uformelle møter i hjemmene etter avtale

 der vi kommer sammen til litt mat, prat

og åndelig føde og samler inn penger til misjonen.

Hjertelig velkommen !

Kontakt.:  Hildegunn Hjørungdal
                  mob. 41284162